Energie uit zon groeit explosief ook in Dalfsen

18 juli, 2012 Geen reacties »

Het gebruik van zonne-energie stijgt explosief in de Provincie Overijssel. De groei is vooral het gevolg van de prijsdaling van zonnepanelen. Nieuwe Energie in de vorm van elektriciteit uit zonnekracht past in de doelstelling van Overijssel om steeds minder fossiele energie te gaan gebruiken. Door de stijging van het aandeel Nieuwe Energie uit zon wordt het gebruik van olie, gas en kolen voor het opwekken van elektriciteit en warmte vermeden.

Verkorte boeteprocedure voor kleine milieudelicten

18 juli, 2012 Geen reacties »

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering vandaag de verkorte boeteprocedure voor kleine milieudelicten goed. De nieuwe procedure is gericht op kleine overlast- en hinderdelicten die maatschappelijk als bijzonder storend worden ervaren, zoals sluikstorten en afvalverbranding. Vlaams minister Schauvliege: “Tot nog toe was de boeteprocedure voor deze “kleine” milieu-overtredingen te complex. Daar maken we nu komaf mee.

Oproep aan ondernemers voor duurzaamheidsdag

18 juli, 2012 Geen reacties »

Duurzaamheid. Dat is waar het allemaal om draait op zondag 16 september dit jaar. Dan wordt in de binnenstad van Maassluis de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd. In voorgaande jaren gebeurde dit ook al. Naast vele sportactiviteiten, zoals de inmiddels bekende binnenstadloop voor jeugd en volwassenen en de skatetocht, zullen ook veel duurzaamheids- aspecten aan de orde komen. Zo zal er o.a.

Zon levert lagere huur

18 juli, 2012 Geen reacties »

Op twee drukbezochte informatiebijeenkomsten informeerde de Woningstichting alle bewoners over de mogelijkheid om zelf stroom op te wekken. De 124 woningen aan de Haverlanden gaan in de herfst in grootonderhoud. Zonder een extra huurverhoging wordt het dak en de muren geïsoleerd en er komt overal dubbel glas. Dat maakt de woningen al flink zuiniger in gasgebruik. Om ook te besparen op elektriciteitskosten kunnen bewoners kiezen voor zonnepanelen.

Windenergie kan niet wachten

18 juli, 2012 Geen reacties »

GroenLinks vindt dat investeren in windenergie niet een half jaar op zich kan laten wachten. Het is dan ook spijtig dat in navolging van een Kamermeerderheid de provincie Noord-Holland heeft besloten alle aanvragen voor windturbines te bevriezen. Windenergie is schoon, betaalbaar en levert groene banen op, en zou dus juist in tijden van crisis prioriteit moeten zijn. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Ik vind dit echt een gemiste kans.

Opschaling windpark Wagendorp

18 juli, 2012 Geen reacties »

Dit artikel is geplaatst op 18 juli 2012. De eigenaren van het windpark Wagendorp willen een omgevingsvergunning aanvragen voor de opschaling van hun windturbines. Dit is voor het college van Hollands Kroon aanleiding om de Gedeputeerde Staten te verzoeken de bevoegdheid voor het verlenen van de omgevingsvergunning over te dragen aan de gemeente, wanneer dit past binnen het geldende bestemmingsplan.

Meerwind ‘vertienvoudigt’ productie van duurzame energie

18 juli, 2012 Geen reacties »

HOOFDDORP – De Coöperatieve Wind Energie Vereniging Meerwind gaat haar productie van duurzame energie ‘vertienvoudigen’. Jan Willem de Vries van Enercon Benelux BV en Bert van Noord, de nieuwe voorzitter van Meerwind, hebben daarvoor de noodzakelijke handtekeningen geplaatst. Met het ondertekenen van de koop- en onderhoudsovereenkomsten met de Windturbineleverancier Enercon wordt een lange periode van vergunningsprocedures en het uitwerken van de technische specificaties afgerond.

Kwaliteit van netbeheerders en energienetten vergelijken

18 juli, 2012 Geen reacties »

Naast energiebedrijven vergelijken, kunt u nu ook de kwaliteit van netbeheerders en hun energienet vergelijken. Een netbeheerder beheert alle aansluitingen in zijn regio, is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van het net en het transport van elektriciteit en gas. U kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. Dat is wettelijk vastgelegd. Van energiebedrijf kunt u wel wisselen. Een energiebedrijf levert de energie die u thuis of in uw bedrijf gebruikt.

Parker voltooit de overname van Olaer Groep in het Verenigd Koninkrijk

18 juli, 2012 Geen reacties »

Parker Hannifin, ’s werelds marktleider in aandrijvings- en besturingstechnologieën heeft vandaag aangekondigd dat ze met succes haar eerder aangekondigde overeenkomst met de Olaer Groep heeft voltooid. Het hoofdkantoor van de Olaer Groep is gevestigd in Deeside, Verenigd Koninkrijk. De Olaer Groep heeft een jaaromzet van ongeveer 150 miljoen euro en heeft 550 medewerkers.

Noord-Holland steunt LTO-zonneproject

18 juli, 2012 Geen reacties »

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stellen €42.000 ter beschikking om een zonne-energieproject van LTO Noord te ondersteunen. Dat staat in een voorstel van het provinciebestuur dat eind september wordt besproken door Provinciale Staten. LTO Noord ondersteunt boeren die hun asbestdaken willen vervangen door zonnepanelen. ‘De bijdrage moet worden gezien als processteun’, geeft provinciewoordvoerder Jeannette Duin aan.